AST

Цена: 9 лева

Условия и изисквания: Няма.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Антистрептолизиновият титър (AST)  е кръвен тест, провеждан за измерване на стрептококови инфенции в кръвта.

Нормалните стойности са от 200 до 250 kU/L. Ако при тестове редовно се установяват по-големи от тези стойности, се предполага, че в сливиците има огнище на инфекция.

Стрептококовите инфекции причиняват заболявания като ревматизъм, еризипел, постстрептококов гломерулонефрит, които водят до положителни резултати при изследването. Трябва да се извърши и микробиологично изследване, за да се изолират бактериите, които са причинили инфекцията.

Share Button