C-реактивен протеин

Цена: 8 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Изследването е необходимо предимно за установяване на инфекции или възпаления, както и за проследяване на резултата от лечението им. Стойността на този протеин, който се обозначава със съкращението CRP, се увеличава не само при възпалителни заболявания и инфекции, но е характерно и за следните състояния:

  • състояние след операции или травми
  • злокачествени заболявания
  • системни възпаления, като ревматоиден артрит
  • риск от сърдечно-съдови заболявания
  • алергични реакции.

Стойността на CRP се увеличава и при напреднала бременност.

Много важно е изследването на С-реактивния протеин за установяването на атеросклероза. При това заболяване се образуват плаки, запушващи артериите и причиняващи хронично заболяване в тях. Атеросклерозата е често заболяване и нивото на CRP се използва и при диагностиката на това заболяване.

Когато CRP се изследва за установяване на риск от сърдечно-съдово заболяване, са необходими и изследвания на други рискови фактори, като повишен LDL холестерол, тютюнопушене, семейна предразположеност и други.

С-реактивният протеин се отделя от черния дроб. Той спада към острофазовите протеини, тъй като се отделя в острата фаза на възпалителното заболяване. Тъй като CRP остава повишен през целия период на възпалението, изследването му дава надеждна информация за състоянието на пациента. Заедно с него обикновено се извършва и изследване на скоростта на утаяване на еритроцити, но CRP е по-точният маркер.

При провеждане на лечение нивото на CRP намалява по-бързо, отколкото нивото на СУЕ.

Share Button