CA 15-3

Цена: 20 лв.

Условия и изисквания: Не са необходими специални условия и изисквания.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

СА 15-3 е протеин, който се нарича и раков антиген. Произвежда се от клетките на млечната жлеза. Изследването му установява повишено ниво при пациентки с рак на гърдата. Извършва се и за диагностициране, и за проследяване на хода на заболяването. У заболели с ранен стадий рядко се наблюдава повишено ниво, но при жени с локализиран рак на млечната жлеза нивото е повишено у около 30% от тях, а ако заболяването е в напреднал стадий, с метастази, или ракът е рецидивиращ, повишеното ниво на СА 15-3 се наблюдава у 70-80% от пациентките.

Нивото на протеина СА 15-3 се повишава и при други злокачествени заболявания – на дебелото черво, на белия дроб, на панкреаса, на яйчниците или на простатата. То може да е повишено и при доброкачествени заболявания, например доброкачествено заболяване на млечната жлеза.

Затова е необходимо провеждане на допълнителни изследвания, тъй като СА 15-3 е с по-ниска чувствителност и не е надеждно за диагностика или установяване на стадия на заболяването рак на гърдата.

Share Button