Chlamydia trach. IgG

Цена: 16

Условия и изисквания:

Материал за изследване:

 

Изследването се извършва за установяване на антитела IgG в организма на пациента след прекарана хламидийна инфекция. Пациентът може да има такава инфекция в продължение на години, без да има обезпокояващи симптоми. Лекуването й е важно, защото тя се предава по полов път и може да доведе до стерилитет и у двата пола.

Антителата IgG се установяват у пациенти, които вече са с преминала инфекция. Понижаването на стойностите им се извършва бавно и те могат да са налични дори и когато е изминала година след провеждане на лечението. Изследването помага за контрол на лечението.

Share Button