Insulin (серумен инсулин)

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Инсулинът е хормон, произвеждан в панкреаса, по-точно в Лангерхансовите острови. Ролята му в организма е транспортирането на глюкозата и нейното съхраняване. Източникът за образуване на инсулин е препроинсулин, който е неактивен биологично. След това, когато се подложи на действието на ензими, се получава проинсулин. От своя страна проинсулинът включва две вериги, които са свързани чрез С-пептид. Разцепването на проинсулина дава инсулин и С-пептид.

Нормалното отделяне на инсулин за един час е приблизително 1U. Но то не е равномерно през денонощието. Между два и четири часа количеството на отделян инсулин е най-ниско. След това то започва да се повишава. Между шест и осем часа сутринта отделянето достига най-високата стойност.

Инсулиновото ниво съответства на нивото на кръвната захар. Нормалните стойности, при изследване на гладно, са между 2,6 и 25 mU/l. След глюкозотолерантен тест нивото достига между 40 и 60 mU/l.

Много високи стойности на инсулина показват, че се касае за хипогликемично състояние.

Share Button