N-mid osteocalcin

Цена: 23 лв.

Условия и изисквания:

Материал за изследване:

 

За костите основно значение има протеинът остеокалцин. Той е маркер за костообразуване. При изследването му се установява дали има нарушения във формирането на костите, свързани с метастази. Още една важна причина за назначаване на изследването е при жени в менопауза, за които трябва да се установи дали имат остеопороза.

При децата изследването на остеокалцин се налага, когато трябва да се прецени костният синтез и дали има нарушения при развитието на костите.

Остеокалцинът трябва да се изследва и при съмнение за плазмоцитом – вид злокачествен тумор, при който има размножаване на плазматични клетки.

При изследването се вземат предвид и някои заболявания, които оказват влияние на резултатите. Такива са повишената функция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм), бременност, чернодробна цироза, хронична бъбречна недостатъчност.

Share Button