NSE

Условия и изисквания: Не са необходими специални условия и изисквания.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Заедно с протеина Cyfra 21-1 изследването на NSE е важно при диагностиката и проследяването на рака на белия дроб. Това злокачествено заболяване е от най-разпространените. От него боледуват повече мъже, най-вече във възрастовия период 50-60 години.

Ракът на белия дроб протича различно и диагностицирането, особено на ранен етап, е много трудно. В помощ е изследването на NSE – неврон специфичната енолаза, фермент, който се намира в невронната цитоплазма, но и в клетки, които имат невроендокринен произход ( в надбъбреците, в щитовидната жлеза).

Увеличаването на нивото на NSE е характерно за дребноклетъчния карцином, както и за други тумори – на червата, панкреаса и други. Но основната цел е да се диференцира диагнозата между дребноклетъчен и недребноклетъчен карцином на белия дроб.

Когато стойността на NSE е висока, прогнозата за изхода на заболяването е неблагоприятна.

Share Button