S-100

Цена: 53 лв.

Условия и изисквания: Не са необходими специални условия и изисквания. ???

Материал за изследване: Венозна кръв

 

S-100 е названието на група от протеини. Те свързват вътреклетъчния калций. Намират се в главния мозък, в миокарда , в лангерхансовите клетки, в скелетните мускули, в бъбречната тъкан.

Нивото на S-100 се увеличава при травми и заболявания на централната нервна система, при бъбречна недостатъчност, при злокачествени меланоми, при чернодробни заболявания, както и при немеланоцитни тумори.

При злокачествен меланом изследването не е подходящо за установяване в начален стадий. Що се отнася до прогнозите, повишеното ниво на S-100 най-често се свързва със засегнат лимфен възел и прогнозата не е благоприятна – ремисията е кратка. Изследването се използва за проследяване на ефекта от терапията.

При травматични мозъчни увреждания, които са с лека степен, не се извършват изследвания на скенер, поради високата им цена. За такива увреждания е подходящо изследването на S-100. Когато резултатите са в нормалните граници, това означава, че най-вероятно липсват вътрешночерепни лезии. Важно е материалът за изследване да се вземе до 3 часа след самата травма, за да се установи реална стойност на маркера S-100.

Share Button