TSH рецепторни антитела

Цена: 38 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв по възможност сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв

 

Изследването за антитела, които атакуват TSH рецептора на щитовидната жлеза и имитират действието на този хормон, се провежда основно при пациенти с Базедова болест. Тези антитела не се контролират чрез обратна връзка, както връзката между FT3 и FT4 и TSH, които са в обратна пропорционална зависимост. Затова те могат да въздействат продължително на жлезата и да се стигне до хиперфункцията й и Базедова болест. Както за установяване на това заболяване, така и по-нататък за проследяването на състоянието на пациенти с Базедова болест, е необходимо да се следи нивото на анти TSH рецепторните тела. Когато се установи, че нивото им е ниско или не се установят антитела, това е признак, че пациентът е навлязъл в ремисия.

Важно е да се извършват изследвания на антителата у бременни, които имат Базедова болест, тъй като тези антитела могат да преминат през плацентата у плода и да предизвикат тиреоидно заболяване у него.

Share Button