Ускорена утайка (СУЕ) в кръвта

Ускорена утайка (СУЕ) в кръвта – трябва ли да се тревожим

СУЕ е съкращение, използвано при лабораторни изследвания на кръв, което означава скорост на утаяване на еритроцитите. Този показател дава информация за скоростта, с която кръвта се разделя на плазма и еритроцити.   Значението на скоростта на утаяване на еритроцитите Когато при кръвни изследвания се установи нормална стойност на СУЕ, това означава, че в организма не Continue reading


Каква информация ни дава пълната кръвна картина

При чести симптоми на умора, отпадналост, както и за профилактични цели, вашият лекар може да Ви назначи изследване на кръвта – пълна кръвна картина.  То включва изследването на редица показатели, основните от които са червените кръвни клетки (еритроцитите), белите кръвни клетки (левкоцитите), тромбоцитите, хематокритът и хемоглобинът. Когато стойностите им са извън референтните граници, те могат Continue reading